Bước 1: Lựa chọn sản phẩm để đặt mua

Nếu bạn đã lựa chọn được sản phẩm muốn mua trước đó, bạn hãy nhập “tên sản phẩm” hoặc “mã màu” hoặc “dòng sản phẩm”… trực tiếp vào ô tìm kiếm như hình dưới

Nếu đã biết sản phẩm cần mua, bạn hãy tìm kiếm tại đây

Nếu bạn muốn lựa chọn và so sánh các sản phẩm khác nhau, hãy vào danh mục sản phẩm