BẢNG GIÁ VÀ CHIẾT KHẤU DÀNH CHO ĐẠI LÝ

Các bạn liên hệ với đại lý gần nhất hoặc công ty để có bảng giá và mức chiết khấu chi tiết cho từng cấp đại lý và chi nhánh.

CHÍNH SÁCH DUY TRÌ CẤP ĐỘ NHÀ PHÂN PHỐI, TỔNG ĐẠI LÝ, ĐẠI LÝ

Khi khách hàng trở thành Nhà phân phối (NPP), các cấp đại lý, phải đạt doanh số hàng tháng như công ty đã đề ra. Trường hợp doanh số bán hàng trong tháng giảm sẽ bị giảm cấp đại lý cụ thể như sau:

Đối với Nhà phân phối: Nếu không đáp ứng được các yêu cầu của công ty cũng như mức doanh thu trung bình trong 2 tháng liên tiếp không đạt được theo yêu cầu của công ty hoặc doanh thu trong 1 tháng quá thấp (<80% so với yêu cầu) sẽ bị cắt xuống thành tổng đại lý và nhường cho các đại lý khác đạt yêu cầu.

Đối với đại lý các cấp: Nếu trong 2 tháng liên tiếp, doanh thu không đạt được theo như yêu cầu của công ty đưa ra hoặc doanh thu trong 1 tháng quá thấp (<80% so với yêu cầu) sẽ bị cắt cấp đại lý hiện tại và chuyển xuống các cấp thấp hơn. (Đại lý cấp 1 xuống làm Đại lý cấp 2, Đại lý cấp 2 xuống làm Đại lý cấp 3..).

Đối với đại lý cấp 3: Trong vòng 1 tháng không phát sinh đơn hàng thì sẽ bị cắt thành khách lẻ. Nếu muốn quay trở lại làm chi nhánh sẽ phải đăng ký từ đầu như một khách hàng mới.